Hrvatske izvorne i zaštićene pasmine

Puno je vrsta i pasmina domaćih životinja usko povezano s ljudima određenog područja s kojima su se i razvijale kroz vrijeme te su njihov život i opstanak usko povezani i isprepleteni. Posebno u težim uvjetima gospodarenja lokalno adaptirane pasmine često su u mogućnosti lakše preživjeti i dati vrijedne proizvode uz relativno niža ulaganja.

Na malom području Republike Hrvatske, ali bogatom posebnostima i prirodnom raznolikošću, kroz stoljeća je uzgojen veliki broj različitih pasmina domaćih životinja. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja 9 izvornih i ugroženih pasmina ovaca, 4 pasmine konja, 3 pasmine goveda, 3 pasmine magaraca, 3 pasmine svinja, 3 pasmine koza, 7 pasmina pasa, te po jedna pasmina purana, kokoši i pčela. Svaka od ovih brojnih pasmina domaćih životinja predstavlja ujedno i genetski rezervoar sa specifičnom frekvencijom gena.

Genetski resursi su jedan od najvrednijih i strateški najvažnijih rezervi koje svaka zemlja posjeduje. Posebne vrste i pasmine koje posjedujemo potencijalno su vrijedne i u budućem razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Osim ovih vrijednosti, neke pasmine neće opstati van tradicionalnog proizvodnog, odnosno uzgojnog područja, niti će određeno područje moći zadržati svoj prirodni i kulturni identitet bez životinja. Prirodna bogatstva kojima raspolažemo moramo cijeniti, koristiti ali i sačuvati za sljedeće generacije. Stoga je očuvanje naših izvornih vrsta i pasmina domaćih životinja jedan od vrlo značajnih poslova koji moramo kontinuirano provoditi, a glavnu ulogu u čuvanja ugroženih pasmina imaju uzgajivači koji o njima brinu.

Broj uzgojno valjanih grla izvornih pasmina i efektivna veličina populacija tijekom 2020. godine

Vrsta / pasminaBroj uzgajivačaBroj muških jedinkiBroj ženskih jedinkiEfektivna veličina populacije (Ne)Kategorizacija ugroženosti
Goveda
Slavonsko srijemski podolac49

15
27856,92Kritična
Buša2711862.125684,11Ugrožena
Istarsko govedo174651.053

244,88Ugrožena
Ovce
Dubrovačka ruda2449
1.027
187,07
Ugrožena
Dalmatinska pramenka8421210.011
830,41
Nema rizika
Paška ovca3480
4.178
313,99Ranjiva
Rapska ovca13
4
342
15,82
Kritična
Krčka ovca42
164
7,90
Kritična
Creska ovca52744
7,98
Kritična
Istarska ovca1439
1.087150,60Ugrožena
Lička pramenka59
404
11.962
1.563,20
Nema rizika
Cigaja1230
1.167116,99Ugrožena
Koze
Hrvatska šarena koza26
561.698
216,85
Ugrožena
Hrvatska bijela koza111618959,00Kritična
Istarska koza3210
6,67

Kritična
Svinje
Turopoljska1920
212
73,10Ugrožena
Crna slavonska2241822.708
682,15
Nema rizika
Banijska šara3330

139
98,70Ugrožena
Konji
Hrvatski hladnokrvnjak1.1933064.0861.138,72Ranjiva
Hrvatski posavac6711502.877570,27
Ugrožena
Međimurski konj182287,46Kritična
Lipicanac803801.034297,24
Ugrožena
Magarci
Primorsko-dinarski magarac8103171.4421.039,49
Ugrožena
Sjeverno-jadranski magarac48
97131,95
Kritična
Istarski magarac158
57391198,99Ugrožena
Perad
Kokoš hrvatica164
4254.0971.540,23Nema rizika
Zagorski puran135454
2.231
1.508,94
Nema rizika
Psi
Dalmatinski pas/
200200400Ugrožena
Hrvatski ovčar/
520480998,40Ugrožena
Tornjak/
6305701.197Ugrožena
Istarski kratkodlaki gonič/
1.5001.0002.400Ugrožena
Istarski oštrodlaki gonič/
240160384Ugrožena
Posavski gonič/
1.2008001.920Ugrožena
Mali međimurski pas/
380320694,86Ugrožena