Hrvatske izvorne i zaštićene pasmine

Puno je vrsta i pasmina domaćih životinja usko povezano s ljudima određenog područja s kojima su se i razvijale kroz vrijeme te su njihov život i opstanak usko povezani i isprepleteni. Posebno u težim uvjetima gospodarenja lokalno adaptirane pasmine često su u mogućnosti lakše preživjeti i dati vrijedne proizvode uz relativno niža ulaganja.

Na malom području Republike Hrvatske, ali bogatom posebnostima i prirodnom raznolikošću, kroz stoljeća je uzgojen veliki broj različitih pasmina domaćih životinja. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja 9 izvornih i zaštićenih pasmina ovaca, 4 pasmine konja, 3 pasmine goveda, 3 pasmine magaraca, 3 pasmine svinja, 3 pasmine koza te po jedna pasmina purana, kokoši i pčela. Svaka od ovih brojnih pasmina domaćih životinja predstavlja ujedno i genetski rezervoar sa specifičnom frekvencijom gena.

Genetski resursi su jedan od najvrednijih i strateški najvažnijih rezervi koje svaka zemlja posjeduje. Posebne vrste i pasmine koje posjedujemo potencijalno su vrijedne i u budućem razvoju poljoprivredne proizvodnje.

Osim ovih vrijednosti, neke pasmine neće opstati van tradicionalnog proizvodnog, odnosno uzgojnog područja, niti će određeno područje moći zadržati svoj prirodni i kulturni identitet bez životinja. Prirodna bogatstva kojima raspolažemo moramo cijeniti, koristiti ali i sačuvati za sljedeće generacije. Stoga je očuvanje naših izvornih vrsta i pasmina domaćih životinja jedan od vrlo značajnih poslova koji moramo kontinuirano provoditi, a glavnu ulogu u čuvanja ugroženih pasmina imaju uzgajivači koji o njima brinu.

Broj uzgojno valjanih grla izvornih pasmina i efektivna veličina populacija tijekom 2019. godine

Vrsta / pasminaBroj uzgajivačaBroj muških jedinkiBroj ženskih jedinkiEfektivna veličina populacije (Ne)Kategorizacija ugroženosti
Goveda
Slavonsko srijemski podolac38

14
26453,18Kritično ugrožena
Buša1601511.671553,94Ranjiva
Istarsko govedo15350989

190,38Ugrožena
Ovce
Dubrovačka ruda26
61
751
226
Ugrožena
Dalmatinska pramenka10527810.810
1.084
Nije ugrožena
Paška ovca51180
4.629
693Potencijalno ugrožena
Rapska ovca21
18
557
70
Ugrožena
Krčka ovca610
468
39
Ugrožena
Creska ovca934877

131
Ugrožena
Istarska ovca1870
1.344266Ugrožena
Lička pramenka54
380
10.657
1.468
Nije ugrožena
Cigaja1334
1.056132
Ugrožena
Koze
Hrvatska šarena koza26
95
1.677
360
Ugrožena
Hrvatska bijela koza101723163Kritična
Istarska koza4431

14

Kritična
Svinje
Turopoljska18
14
173
51,81Ugrožena
Crna slavonska2051372.001
512,88
Nema rizika
Banijska šara2129

75
83,65Kritično ugrožena
Konji
Hrvatski hladnokrvnjak1.1683023.3111107,02Ranjiva
Hrvatski posavac6251432.690543,12
Ugrožena
Međimurski konj181163.76Kritično ugrožena
Lipicanac790881.045324,66
Ugrožena
Magarci
Primorsko-dinarski magarac758
2931.350962,99
Ugrožena
Sjeverno-jadranski magarac43
964
31,56
Kritično ugrožena
Istarski magarac146
48360169,41Ugrožena
Perad
Kokoš hrvatica185
4764.7881.731,83Nije ugrožena
Zagorski puran138459
2.147
1.512,62
Nije ugrožena
PčeleBroj proizvedenih maticaBroj pčelinjih zajednica
Siva pčela 55
44.456
418.651