Nacionalna mreža banke gena

Sukladno Nacionalnom programu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. uspostavljenje Nacionalne mreže banke gena od velike je važnosti za očuvanje izvornih i genetskog unaprjeđenja svih pasmina domaćih životinja.

Nacionalnu mrežu banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (NmBAG) čine:

Priznate banke gena uključene u Nacionalnu mrežu banke gena Republike Hrvatske provode prikupljanje, pohranu i manipulaciju prema protokolima koji su istovjetni za sve sastavnice mreže banke gena.